มะเร็งมันกลัวความสุข

July 19, 2016

มะเร็งมันกลัวความสุข 
มันเกลียดความสบายใจ

มันไม่ชอบอยู่ในที่สว่างสดใส
มันชอบความเครียดมืดหม่น

สาเหตุที่มันชอบอยู่ในที่แบบนั้น
ก็เพราะทำให้มันได้เติบโตเร็ว

 

- ชาญฉลาด กาญจนวงศ์

Please reload

Featured Posts

จุดเริ่มต้น Heart of Happiness

July 19, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

October 8, 2016

August 16, 2016

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon