จุดเริ่มต้น Heart of Happiness

July 19, 2016

 

“ วันหนึ่งเมื่อเรามาถึงจุดที่อยากทำอะไรเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมบ้าง จุดประสงค์หลักเลยคือเราอยากทำบุญ จึงตั้งโจทย์ว่าจะทำยังไงที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ และทำยังไงที่จะไม่เป็นการเบียดเบียนตัวเองจนเกินไปนัก ” Heart of Happiness จึงเกิดจากจุดประสงค์ของความตั้งใจนั้น

พวกเราคือกลุ่มคนที่มีความสามารถจากหลากหลายอาชีพ พวกเราสร้างคอร์สต่างๆจากสื่อศิลปะและความสร้างสรรค์ เพื่อทำให้คนได้รู้จักวิธีการหาความสุขง่ายๆที่มีอยู่รอบตัว โดยเราแบ่งเงินรายได้ส่วนหนึ่งให้มูลนิธิต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือเข้าไปเป็นอาสาสมัครทำกิจกรรมกับผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆ แนวความคิดก็คือถ้าความรู้ความสามารถที่เรามีสามารถทำให้พวกเขามีความสุขได้
นั่นก็ถือว่าพวกเราได้บรรลุจุดประสงค์ของการทำบุญที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว

ขอบคุณครับ

ชาญฉลาด กาญจนวงศ์
Founder and Director
Heart of Happiness

 

Please reload

Featured Posts

จุดเริ่มต้น Heart of Happiness

July 19, 2016

1/1
Please reload

Recent Posts

October 8, 2016

August 16, 2016

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon