Heart of Happiness รับสมัครจิตอาสาใจดี 500 คน


ให้ผู้สูงอายุโทรมาปรึกษาเเละเรียนรู้ผ่านการคุยทางโทรศัพท์ครั้งละ3นาที จากความถนัดเเละความรู้ในด้านต่างๆ    ที่คุณมี 

 

สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสา กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2ZmI1Y1

 

(หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมเข้าโครงการ)

©2016 Heart of Happiness All Rights Reserved

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon