February 25, 2017

วันที่ 24 ก.พ. 2560 คุณชาญฉลาด กาญจนวงศ์ ผู้ก่อตั้ง Heart of Happiness และแบรนด์เครื่องเขียน GREY RAY และ คุณยอดสน วรสิงห์ Project Manager ของ Heart of Happiness ได้ไปเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับบริษัท ADDA ในงาน ADDA SANDALS CAMPUS TOUR 2017 ณ จังหวัดจันทบุรี พูดเกี่ยวกับ...

November 16, 2016

ประกาศรายชื่ออาสาสมัครกิจกรรม Play Therapy สอนน้องตาบอด

ในโครงการ " BLIND BUT NOT BLIND " ( ตาบอด...แต่ใจไม่บอด )

รายชื่อผู้ร่วมเป็นอาสาสมัคร - วันที่ 27 พ.ย. 59

ฤดีชนก รุ่งเรืองไมตรี

วรุตม์ ไฉไลพันธุ์

แทน จั่นหยง

สินาภรณ์ พรมรักษ์

สุภัสสร คงแย้ม

ณัฐชา อธิปัญญาวงศ์

วริศรา ฉายศิ...

August 31, 2016

🐻 เวิร์คชอปสีน้ำ Animal Portrait Watercolor and Brush calligraphy with Ploypisut 🐻 สอนโดยคุณพลอย(Ploypisut) ศิลปินสีน้ำสไตล์ botanical illustration ที่มีผลงานมากมาย ทั้งภาพประกอบแมกกาซีน Nylon, นิทาน และ Wallpaper
เหมาะสำหรับคนที่อยากวาดรูปสีน้ำของสัตว์น่าร...

August 23, 2016

' HAPPINESS IS ' เป็นโครงการระยะยาวที่เกิดจากการที่เราได้เคยไปจัดกิจกรรมศิลปะบำบัดให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลราชวิถี ได้ไปสัมผัส พูดคุยกับคุณลุง คุณป้าที่ต้องมานั่งรอฉายแสงรังสีทุกๆวัน โดยส่วนมากจะมาจากต่างจังหวัด 

หลังจากพวกเราได้ไปจัดกิจกรรม HEART IS ครั้งที่ 1...

August 16, 2016

' HAPPINESS IS ' เป็นโครงการระยะยาวที่เกิดจากการที่เราได้เคยไปจัดกิจกรรมศิลปะบำบัดให้กับผู้ป่วยโรคมะเร็งในโรงพยาบาลราชวิถี ได้ไปสัมผัส พูดคุยกับคุณลุง คุณป้าที่ต้องมานั่งรอฉายแสงรังสีทุกๆวัน โดยส่วนมากจะมาจากต่างจังหวัด 

พวกเขาต้องห่างจากบ้านบางคนมานั่งรอฉายแสงในโรงพยาบ...

August 11, 2016

บรรยากาศ Workshop : Modern Calligraphy with Typer

ขอขอบคุณนักเรียนทุกท่าน และ อาจารย์ผู้สอน "Typer" (ไชยวัฒน์ ศรีวิลาศ)

11 ส.ค. 2559 

ณ โรงเรียนอาร์ตเฮ้าส์

*โปรเจคเเรกของ Heart of Happiness ร่วมกับ Arthouse School ที่จัดคอร์ส Calligraphy ให้บุคคลทั่วไปได้มีส่วนในการร่วมกิจ...

July 19, 2016

เพราะเราเชื่อมั่นว่า การทำเรื่องดีและได้ดี มันเป็นไปได้
เพื่อสร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก การร่วมมือกัน จะทำให้เราสามารถค้นพบวิถีและวิธีที่ต่างออกไป และนั่น หมายรวมถึงการลงทุนที่ยั่งยืน คือการยกระดับคุณค่าที่แท้จริงของชีวิต และมองหาวิธีที่จะขยายความหมายของสิ่งนี้...

July 19, 2016

มะเร็งมันกลัวความสุข 
มันเกลียดความสบายใจ

มันไม่ชอบอยู่ในที่สว่างสดใส
มันชอบความเครียดมืดหม่น

สาเหตุที่มันชอบอยู่ในที่แบบนั้น
ก็เพราะทำให้มันได้เติบโตเร็ว

- ชาญฉลาด กาญจนวงศ์

July 19, 2016

“ วันหนึ่งเมื่อเรามาถึงจุดที่อยากทำอะไรเพื่อคนอื่นเพื่อสังคมบ้าง จุดประสงค์หลักเลยคือเราอยากทำบุญ จึงตั้งโจทย์ว่าจะทำยังไงที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้ และทำยังไงที่จะไม่เป็นการเบียดเบียนตัวเองจนเกินไปนัก ” Heart of Happiness จึงเกิดจากจุดประสงค์ของความตั้งใจนั้น...