ตาบอดแต่ใจไม่บอด

Blind But Not Blind

หลายๆคนคงจะเคยได้ยินเพลง ‘ต้นชบากับคนตาบอด’ ร้องโดยวงเฉลียงมากันบ้างแล้ว วันหนึ่งบังเอิญผมได้ดูเพลง "ต้นชบากับคนตาบอด" ในเวอร์ชั่นคอนเสิร์ตเพลงแบบประภาส ขับร้องโดยคุณอธิศรี สงเคราะห์ ใน YouTube ในฐานะคนฟังเพลงผมชื่นชอบเพลงของคุณประภาส เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว แต่เมื่อได้ฟังครั้งนี้ทำให้ผมต้องกลับไปอ่านทวนเนื้อร้องอย่างตั้งใจและใช้เวลากับความหมายของเพลงนี้ และพยายามตีความเนื้อร้อง และได้ค้นพบว่าเพลงที่ผมฟังคุ้นหูมาตั้งแต่เด็กๆเพลงนี้ จริงๆแล้วผมไม่เคยตั้งใจฟังเนื้อร้องจริงๆเลย แต่แท้จริงแล้วเนื้อเพลงนี้มีความหมายที่ลึกซี้งมากโดยประโยคที่ว่า

บอดก็เพียงสายตาเท่านั้น แต่จิตใจก็ยังผูกพันความงาม 

สิ่งจะงามอยู่กับใจ เห็นไปอย่างไรไม่มีวันงาม

โลกจะสวยนั้นสวยไปตามที่จิตงาม มองโลกสดใสไปในทางดี

และทำให้เกิดคำถามว่า ใครเป็นคนบอกว่าคนตาบอด และใจพวกเขาจะต้องบอดความงามตามไปด้วย มีคนอีกมากมายที่คิดว่าพวกเขาคงไม่เข้าใจความงาม หรือ เขาคงทำได้ไม่กี่อย่าง ตามที่เราเห็นๆกัน และต้องบอกเลยว่าเพลงต้นชบากับคนตาบอด ของคุณประภาสนั้น ทำให้พวกเราอยากเห็นความงามที่จิตใจพวกเขาได้ถูกถ่ายทอดออกมาเป็นรูปธรรมได้จริงๆ จึงเกิดเป็นโปรเจค ‘BLIND BUT NOT BLIND’ (ตาบอด แต่ใจไม่บอด) ขึ้นมา

 

โดย Heart of Happiness ได้ร่วมกับ Kiehl’s เราได้ร่วมกันระดมทุนและสร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพทางกาย - อารมณ์ - สังคม และ สติปัญญา ผ่านกิจกรรมศิลปะบำบัดแขนงต่างๆ สำหรับเด็กประถมวัยที่มีความพิการทางสายตา โดยเราจะนำคนตาดีที่เป็นผู้เชียวชาญจากหลายๆอาชีพและอาสาสมัคร เข้าไปที่โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ เป็นเวลาครึ่งปี พวกเราเข้าไปทำกิจกรรมและผลักดันให้พวกเขาได้มีส่วนสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้คนทั่วไปได้เห็นว่าผู้พิการทางสายตาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และสามารถทำอะไรดีๆได้อีกมากมาย และสามารถใช้เป็นโมเดลตัวอย่างเพื่อนำไปใช้กับโรงเรียนอื่นๆได้อีกด้วย

 

ชาญฉลาด กาญจนวงศ์

Heart of Hapiness
Founder and Director

 

Identity for kids

 

พัฒนาการด้านกาย - อารมณ์ - สังคม และ สติปัญญา ถือเป็นทักษะสำคัญสำหรับเด็กทุกคน ไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กพิการทางสายตา การศึกษาเพื่อประยุกต์นำทักษะทางศิลปะและการออกแบบมาใช้โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยสร้างต้นแบบการเรียนรู้ เพื่อให้เกิดการต่อยอดนี้ไปสู่เด็กพิการทางสายตาในที่อื่นๆทั่วประเทศไทย

 

 

About This Activity

 

โครงการ BLIND BUT NOT BLIND ริเริ่มจาก คุณชาญฉลาด กาญจนวงศ์ ผู้ก่อตั้งกลุ่ม HEart OF HAPPINESS โดยได้รับการสนับสนุนจากบุคคลกรผู้kเชี่ยวชาญด้านศิลปะบำบัด และผู้เชี่ยวชาญด้านประถมวัยศึกษา รวมตัวกันสร้างเนื้อหาวิชาเพื่อเสริมพัฒนาการของเด็กพิการทางสายตา ให้ได้เข้าถึงการเรียนรู้ที่ใกล้เคียงกับเด็กทั่วไป

 

 

  • สร้างการรับรู้แก่บุคคลทั่วไป ให้ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมและการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เอื้ออำนวยแก่ผู้พิการทางสายตา

  • สอนพัฒนาการด้าน กาย - อารมณ์ - สังคม - สติปัญญา ให้เป็นกรณีต้นแบบเพื่อสามารถนำไปใช้กับเด็กพิการทางสายตาในที่อื่นๆได้

  • ปลูกฝังทักษะคิดสร้างสรรค์และปลูกฝังกระบวนการออกแบบเพื่อคุณภาพการใช้ชีวิตประจำวันที่ดีมากขึ้นของเด็กที่พิการทางสายตา

  • ผู้เรียนสามารถ ประยุกต์ทักษะสร้างสรรค์ที่ได้เรียน นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์และยั่งยืนได้ด้วยตัวของผู้เรียนเอง

©2016 Heart of Happiness All Rights Reserved

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon