ต่างวัยแต่ร่วมใจ เมื่อคนสองเจ็นจับมือกันก้าวข้ามความโดดเดี่ยว

สังคมโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ และรูปแบบครอบครัวก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นครอบครัวขนาดเล็ก ปัจจุบันผู้สูงอายุจำนวนมากอยู่อย่างโดดเดี่ยว เพราะลูกหลานต่างแยกย้ายกันไปทำงานและสร้างครอบครัวของตนเอง

ศาสตราจารย์ โยชิโนริ ฟูจิวาร่า ผู้นำทีมวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในสังคมและสุขภาพชุมชนจากสถาบันวิจัยผู้สูงอายุในกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น กล่าวว่า

“เมื่อใครสักคนเริ่มรู้สึกโดดเดี่ยวแล้ว มันยากเหลือเกินที่จะฟื้นฟูจากสภาพจิตใจนั้นได้”

“ความพยายามหาทางต่อต้านความโดดเดี่ยวที่เกิดขึ้นนี้เป็นเรื่องที่เราควรให้ความสำคัญ”

เขาพบว่า “การแลกเปลี่ยนกันระหว่างช่วงวัย” (intergenerational exchange) สามารถช่วยให้ผู้สูงอายุสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่นได้ดีขึ้น และพัฒนาการช่วยเหลือร่วมมือกันในสังคมจากการเชื่อมคนหลายช่วงวัยเข้าด้วยกัน

แล้วเราต้องทำอย่างไรให้เกิดการแลกเปลี่ยนกันของคนต่างวัย ?

ในประเทศญี่ปุ่น บริษัท NPO Reprints Network ได้เลือกพื้นที่ตามเมืองต่างๆ ให้อาสาสมัครผู้สูงอายุได้เข้าร่วมกับโรงเรียนอนุบาลและโรงเรียนประถม เพื่ออ่านหนังสือให้เด็กๆ ฟัง

ความพยายามในการเชื่อมผู้สูงอายุและคนรุ่นหลังเข้าด้วยกันยังทำให้เกิดโครงการ Time Banking ของ Nippon Active Life Club ซึ่งเป็นการสะสมเครดิตเวลาจากการที่อาสาสมัครไปช่วยเหลือผู้สูงอายุทำงานทั่วไป เช่น ทำความสะอาดบ้าน ตัดหญ้าในสวน จำนวนชั่วโมงที่เราไปช่วยเหลือคนอื่นนี้สามารถแลกเป็นเงิน หรือเก็บไว้เพื่อวันหนึ่งจะขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้เช่นกัน

ไอริส หวัง จากองค์กรเศรษฐกิจเพื่อการแบ่งปัน ประเทศญี่ปุ่น เคยกล่าวประโยคซึ่งสะท้อนความสำคัญของการแลกเปลี่ยนระหว่างช่วงวัยไว้ว่า

การแบ่งปันสามารถลดระยะห่างระหว่างผู้คนได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุกับคนรุ่นหลัง

______________________________

 Heart of Happiness เปิดรับสมัคร จิตอาสาใจดีในโครงการ 'Heart Talk'

ให้ผู้สูงอายุโทรมาปรึกษาเเละเรียนรู้ผ่านการคุยทางโทรศัพท์ครั้งละ 3 นาที จากการแบ่งปันความถนัดเเละความรู้ในด้านต่างๆ ที่คุณมี

โดยคุณสามารถสะสมเครดิตเวลาจากการไปช่วยให้ความรู้เรื่องต่างๆกับผู้สูงอายุโดยการโทรพุดคุย จำนวนชั่วโมงที่ไปช่วยเหลือคนอื่นนี้สามารถเก็บไว้เพื่อวันหนึ่งคุณจะโทรขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นได้เช่นกัน

ในระบบคุณสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นคนโทรเข้ามาถามหรือจะเป็นคนตอบก็ได้ สามารถเลือกเวลาที่จะพูดคุยทางโทรศัพท์เวลาไหนก็ได้โดยคุยผ่าน เเพลตฟอร์ม ของ Heart of happiness (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการโทร)

สมัครเป็นสมาชิกจิตอาสา กรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/2ZmI1Y1
(หมายเหตุ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการร่วมเข้าโครงการ)

©2016 Heart of Happiness All Rights Reserved

  • White Facebook Icon
  • White YouTube Icon